Veelgestelde vragen

Hoe kom je aan de naam Drakencoaching?


Als ik praat over pubers, praat ik ook vaak over draken.

Omdat ze me heel vaak doen denken aan Zwelgje,

van de film “Als je begrijpt wat ik bedoel”.

Als er weinig aan de hand is, zijn het hele schattige kleine draakjes.

Maar als er iets in hun leven anders loopt dan "normaal", dan worden het soms grote zwelgen,

waar ze vooral dan ook zelf last van hebben.

Daarom de naam Drakencoaching.

Wat is paardencoaching?


Paardencoaching is een vorm van begeleiding waarbij paarden worden ingezet als co-coaches in het proces van persoonlijke ontwikkeling. In deze setting werken mensen samen met paarden om inzicht te krijgen in zichzelf, hun gedragingen, emoties en communicatiestijlen.


Het idee achter paardencoaching is dat paarden zeer gevoelig zijn voor non-verbale signalen en instinctief reageren op de emotionele toestand van mensen. Tijdens sessies met een paardencoach worden activiteiten uitgevoerd met de paarden, zoals het leiden van het paard, borstelen, het opzetten van obstakels, enzovoort. Deze activiteiten dienen als metafoor voor situaties in het dagelijks leven en helpen deelnemers om hun gedrag, reacties en communicatiepatronen beter te begrijpen.


Paardencoaching kan bijdragen aan het verbeteren van zelfbewustzijn, leiderschapsvaardigheden, assertiviteit, emotionele regulatie en het ontwikkelen van effectievere communicatievaardigheden. Het werken met paarden in een coachingomgeving biedt een unieke en krachtige manier om inzicht te krijgen in persoonlijke groei en ontwikkeling.

Wat kost een sessie van paardencoaching?


Het coachen met paarden kost bij Drakencoaching 50 euro per sessie.


Hoe lang duurt een sessie?


Een sessie duurt bij Drakencoaching tussen de 45 en 60 minuten.

Hoe werkt de intake voor paardencoaching?


De intake is een spiegelsessie, hierbij wordt je dus gespiegeld door het paard. Wat dat precies inhoudt, lees je hieronder.

Hoe werkt paardencoaching?


Paardencoaching werkt op basis van de interactie tussen mens en paard. Tijdens een sessie begeleidt een paardencoach de persoon terwijl die verschillende activiteiten met een of meerdere paarden uitvoert. De focus ligt op het observeren van hoe het paard reageert op de persoon, de non-verbale signalen en de dynamiek tussen beiden.


Belangrijk is dat paarden uiterst gevoelig zijn voor de emotionele en lichamelijke signalen die mensen uitzenden. Ze reageren op subtiele veranderingen in houding, ademhaling, emoties en intenties. Dit gedrag van het paard wordt gebruikt als feedback voor de persoon die gecoacht wordt.


Door deze interactie met het paard kunnen deelnemers hun gedrag, emoties en communicatiepatronen beter begrijpen. De paardencoach faciliteert dit proces door vragen te stellen, observaties te delen en de ervaringen van de persoon te bespreken tijdens en na de sessie.


Paardencoaching is niet gericht op het leren rijden of het trainen van het paard, maar eerder op het gebruik van de natuurlijke eigenschappen van paarden als een spiegel voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Het kan helpen bij het vergroten van zelfinzicht, het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden, het verbeteren van communicatie en het aanpakken van specifieke uitdagingen waar iemand mee te maken heeft.

Wat is het doel van een paardencoach?


Het doel van een paardencoach is om individuen te begeleiden in hun persoonlijke groei en ontwikkeling door middel van interactie met paarden. Een paardencoach faciliteert leerprocessen waarbij de deelnemer samenwerkt met het paard om inzicht te verkrijgen in zichzelf, hun gedrag, emoties en communicatiestijlen.


Enkele specifieke doelen van een paardencoach zijn:


Zelfinzicht vergroten: Het paard fungeert als een spiegel, waardoor deelnemers hun gedrag, emoties en communicatiepatronen beter begrijpen.

Ontwikkeling van vaardigheden: Het werken met paarden kan helpen bij het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden, communicatievaardigheden, assertiviteit en emotionele intelligentie.

Het aanpakken van uitdagingen: De interactie met paarden kan mensen helpen om specifieke uitdagingen, zoals het overwinnen van angsten, het verbeteren van relaties of het ontwikkelen van vertrouwen, aan te pakken.

Emotionele regulatie: Door de reactie van het paard op de emoties van de persoon te observeren, kan men leren om emoties te herkennen, te begrijpen en beter te reguleren.

Persoonlijke groei: Het doel is altijd gericht op het bevorderen van de persoonlijke groei en het welzijn van de deelnemer door de inzichten die ze verkrijgen tijdens de sessies met de paardencoach.


Over het algemeen richt een paardencoach zich op het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving waarin deelnemers kunnen leren van de interactie met paarden en deze ervaringen kunnen gebruiken om positieve

veranderingen in hun leven teweeg te brengen.

Wat wordt er bedoeld met paarden spiegelen?


Het begrip "paarden spiegelen" verwijst naar het fenomeen waarbij paarden de emoties, gedragingen en energie van mensen reflecteren door hun eigen gedrag en reacties. Paarden zijn zeer gevoelige dieren die reageren op subtiele signalen, zowel fysiek als emotioneel, die mensen uitzenden.

Tijdens sessies met paardencoaching wordt het gedrag van het paard gebruikt als een spiegel voor de emoties en gedragingen van de persoon die gecoacht wordt. Bijvoorbeeld, als iemand nerveus is, angst ervaart of onzekerheid toont, kan het paard hierop reageren door gespannen te worden, terughoudend te zijn of afstand te houden.


Het spiegelen door paarden biedt waardevolle feedback aan de persoon die gecoacht wordt. Het laat hen zien hoe hun emoties

en gedrag van invloed zijn op anderen en op situaties. Dit proces van observeren hoe het paard reageert op iemands gedrag kan inzicht geven in persoonlijke patronen, communicatiestijlen en emotionele reacties.


Helpt paardencoaching tegen faalangst?


Paardencoaching kan zeker helpen bij het aanpakken van faalangst.

De interactie met paarden biedt een unieke en krachtige manier om faalangst aan te pakken, omdat paarden gevoelig reageren op menselijke emoties en non-verbale signalen.


Hier zijn een paar manieren waarop paardencoaching kan helpen:


Bewustwording: Tijdens sessies met paardencoaching kunnen deelnemers bewuster worden van hun eigen emoties, gedachten en lichamelijke reacties in situaties die faalangst veroorzaken. Het paard reageert op deze signalen, wat kan helpen bij het identificeren en


begrijpen van de angst.

Het aanpakken van emoties: Door de reactie van het paard te observeren, kunnen deelnemers leren omgaan met hun angst. Ze kunnen ontdekken hoe hun angst invloed heeft op de interactie met het paard en vervolgens strategieën ontwikkelen om ermee om te gaan.

Opbouwen van zelfvertrouwen: Succesvolle interacties met het paard, zoals het leiden of communiceren op een manier die begrepen wordt door het paard, kunnen het zelfvertrouwen vergroten. Dit kan helpen bij het verminderen van faalangst en het opbouwen van een positiever zelfbeeld.

Leermomenten: Fouten maken tijdens het werken met het paard wordt gezien als een leermoment, wat kan helpen om de angst voor fouten of falen te verminderen. Het paard reageert zonder oordeel en biedt zo een veilige omgeving om te leren.

Verandering van perspectief: De ervaringen tijdens paardencoaching kunnen helpen bij het herformuleren van gedachten en overtuigingen over falen. Het paard fungeert als een spiegel om te laten zien dat het normaal is om fouten te maken en dat deze fouten een deel van het leerproces zijn.


Paardencoaching kan een waardevolle aanvulling zijn op andere therapieën of technieken bij het omgaan met faalangst.

Het is belangrijk om met een ervaren paardencoach te werken die kan helpen bij het aanpakken van

specifieke angsten en het begeleiden van het proces naar meer zelfvertrouwen en veerkracht.Heeft u nog andere vragen? Neem contact op


Telefoonnummer: 0623597232

E-mail adres: drakencoaching@gmail.com

Snapchat
Instagram Outline Logo
Simple Facebook Icon
LinkedIn Logo 蓝白领英社交媒体
tiktok logo